Ieteikumi

Ieteikumi mūžizglītības attīstībai augstākās izglītības iestādēs
no ārvalstu sadarbības partneriem

1.Veidojiet izglītības programmu tā, lai tā būtu saistoša gan
akadēmisko aprindu pārstāvjiem, gan pārējai sabiedrībai, tostarp
nodarbinātajiem!

2.Esiet pretimnākoši dažāda formāta izglītībai, piemēram MOOC pieejai!

3.Radiet iespēju studentiem pēc iespējas vairāk sazināties vienam ar
otru, arī ar sociālo mediju palīdzību!

4.Veidojiet sadarbības tīklus un sadarbojieties ar līdzīgām institūcijām Eiropā!

5.Sadarbojieties ar biznesa jomas pārstāvjiem!

6.Izmantojiet mācību metodes un materiālus, kas ir saistīti ar
dalībnieku darba vietu!

7.Centieties pielāgoties, plānojot darbu!

8.Ņemiet vērā apmācāmo iepriekšējā pieredzē iegūto un neformālo izglītību.

9.Iesaistiet apmācību procesā tikai pasniedzējus ar praktisko pieredzi!

 

Latviešu