Trīs novados notikuši semināri par trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējām

 

Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” ietvaros februārī notikuši trīs informatīvi semināri par trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējām Stopiņos, Alūksnē un Balvos. Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” speciālisti informē, ka kopumā apmācībās piedalījās vairāk nekā 50 pārstāvji no dažādām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī šo novadu iedzīvotāji.

“Semināru apmeklētājiem vislielākā interese bija par trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātību, tiem pieejamām sociālajām garantijām. Tā kā cilvēkiem nebija skaidras būtiskākās atšķirības starp pastāvīgajām un terminētajām uzturēšanās atļaujām, sniedzām skaidrojošu informāciju arī par šiem jautājumiem. Diskusiju ietvaros dalībnieki interesējās par Eiropas Savienības (ES) pastāvīgā iedzīvotāja statusu, kuram ir atviegloti nosacījumi ceļošanai pa ES un uz kuru ir iespējams pretendēt arī nepilsoņiem,” informē projekta vadītājs Alvis Šķenders.

Projekta ietvaros martā notiks vēl divi vienas dienas informatīvie semināri – Olainē un Ozolniekos. To ietvaros būs iespējams uzzināt par migrācijas politiku un imigrantu integrācijas iespējām Latvijā, par dažādām Trešo valstu valstspiederīgo* grupām, kā arī piedalīties diskusijā par pieredzi darbā ar Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jautājumu risināšanu.

Lai pilnveidotu un paplašinātu dažādu institūciju un profesionāļu sadarbību darbam ar Trešo valstu pilsoņiem* un stiprinātu to prasmes un spēju īstenot integrācijas pasākumus, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ar sadarbības partneri biedrību „Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija”, 2014.gada 28.novembrī uzsāka projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar Trešo valstu pilsoņiem” īstenošanu, kurš noritēs līdz 2015.gada jūnijam.

Projekta ietvaros tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas vērstas uz speciālistu kompetences paaugstināšanu veidojot starpkultūru dialogu: apmācību kurss „Trešo valstu valstspiederīgais – institūciju klients”; pēcapmācību praktiskais treniņseminārs profesionāļu kompetences uzlabošanai; augstskolu un koledžu pedagoģiskā un administratīvā personāla kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem; informatīvais seminārs „Trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējas”.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līguma Nr. IF/2013/3/4

Rakstsa ievietots: 02.02.2015.

Latviešu