"Augstskolu un koledžu pedagoģiskā un administratīvā personāla kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem"

    

Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija (LAKMA) kopā ar biedrību "Patvērums 'Drošā māja'" Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta "Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem" (Granta līgums Nr. IF/2013/3/4) ) ietvaros aicina savus biedrus - augstskolu pārstāvjus, kuru darba ikdiena saistīta ar trešo valstu studentiem, apmeklēt semināru "Augstskolu un koledžu pedagoģiskā un administratīvā personāla kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem".

Visas izmaksas saistībā ar kursu tiek segtas no projekta finansējuma. No katras augstskolas pieteikt 3 - 4 pārstāvjus.

 Apmācību programmā iekļautas tēmas:

1. starpkultūru komunikācija;

2. dažādības vadības teorija;

3. sabiedrībā pastāvošie stereotipi, to ietekme uz starpkultūru komunikāciju,

4. diskriminācijas atpazīšana, u.c.

 Norises vieta un laiks: 2015. gada 8. - 10. aprīlis, adrese - viesu nams „Turbas” Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, 40 km no Rīgas (http://www.turbas.lv/).

 Pieteikšanās un informācija par dalību seminārā: ilvita.svane@llu.lv

Latviešu