Diskusijā/ kontaktbiržā

     

 

 

Latvijā jau ilgu sabiedrībā un politikas veidotāju aprindās tiek diskutēts par reforma nepieciešamību augstākajā izglītībā. Tomēr līdz šim vēl nav skaidri noteikts virziens, kurā būtu jānotiek šīm reformām, ieskaitot arī augstākās izglītības internacionalizācijas gaitu. Tomēr internacionalizācija veido būtisku augstākās izglītības reforma un valsts turpmākās attīstības daļu. Arī “Latvijas Augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālajā koncepcijā 2013.-2020.gadam” augstākās izglītības internacionalizācija ir norādīta kā prioritāte augstākās izglītības sistēmas modernizācijas ietvaros, vienlaikus nezaudējot tās stratēģisko saikni ar valsts attīstības un konkurētspējas jautājumiem.1[1]

Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija (LAKMA) kopā ar biedrību "Patvērums 'Drošā māja'" Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta "Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem" (Granta līgums Nr. IF/2013/3/4)  ietvaros, aicina augstskolu pārstāvjus, kuru darba ikdiena saistīta ar trešo valstu studentiem, piedalīties

Diskusijā/ kontaktbiržā

Kopējā dialoga veidošanai starp augstskolu pedagoģisko un administratīvo personālu, trešo valstu valstspiederīgajiem – augstskolu studentiem un speciālistiem/ konsultantiem.

Pētījumā „Latvijā studējošo saliedētības veicināšana un ārzemju studentu diskriminēšanas mazināšana”[2], kā viens no trijiem negatīvajiem aspektiem studijām Latvijā tiek minēta diskriminācija, tāpēc diskusijas/kontaktbiržas galvenais mērķis ir saprast katras iesaistītās puses viedokli par esošo situāciju augstskolās un koledžās darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kā arī izstrādāt ieteikumus augstākās izglītības iestādēm par darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem-studentiem.

Norises vieta un laiks: 2015. gada 27. aprīlis, plkst. 13:30, adrese – Āzenes ielā 22 k1, 11. stāvā, konferenču zālē.

Pieteikšanās un informācija par dalību seminārā: ugis.citskovskis@rtu.lv

Raksts ievietots: 20.04.2015.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild „Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija”. Granta līguma Nr. IF/2013/3/4.


[1] Latvijas Augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālā koncepcija 2013.-2020.gadam. 8.lpp.

Latviešu