Semināra "Augstskolu un koledžu pedagoģiskā un administratīvā personāla kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem" prezentācijas

Semināra "Augstskolu un koledžu pedagoģiskā un administratīvā personāla kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem" prezentācijas

Sandras Zalcmanes prezentācija

Ērikas Pičukānes prezentācija

Gitas Miruškinas prezentācija

Inese Stankus-Viša materiāli

Kārļa Višas materiāli

Sigitas Zankovskas-Odiņas prezentācija un materiāls

 

Latviešu